کارخانه و دفتر مرکزی شرکت :
مشهد - شهرک صنعتی توس
سامانه پیامک :
50002010320813
مدیر عامل :
09122433975
  1. *
  2. ایمیل معتبر وارد نمایید.