کارواش تونلی اتوماتیک –تونل واش اتوماتیک-کارواش اتوماتیک تونلی-تونل واش-Tunnelwash Automatic

10 اسفند 1394
کارواش تونلی اتوماتیک –تونل واش اتوماتیک-کارواش اتوماتیک تونلی-تونل واش-Tunnelwash Automatic

کارواش اتوماتیک تونلی-تونل واش اتوماتیک-کارواش تونلی اتوماتیک به کارواشی گفته میشودکه تمامی یونیت های شستشوی آن به صورت ثابت کارخودراانجام میدهندو وسیله نقلیه توسط کانوایر دستگاه با سرعت ثابت درحرکت است.

 

دریک کارواش تونلی اتوماتیک-تونل واش اتوماتیک-کارواش اتوماتیک تونلی- آپشن هایی مانند

 

 1. پاشش کف
 2. صفحه لغزنده
 3. رکاب شور
 4. چرخ شور
 5. میتر
 6. زیرشور
 7. یونیت شستشو
 8. برس پلی اتیلن
 9. برس فوم ضدخش
 10. کمک خشک کن
 11. واکس گرم
 12. واکس سرد
 13. پولیش
 14. وانرجت اتوماتیک
 15. خشک کن جانبی
 16. خشک کن سقفی
 17. چراغ راهنما
 18. پرده واتربلاک
 19. راه بند
 20. کنترل پنل
 21. سیستم انتقال خودرو-کانوایر
 22. سیستم ریسایکل واتر
 23. پرده کف
 24. فرش شور
 25. جاروی یرقی
 26. حوله خشک کن

 

و…..

وجوددارند که کارکرد هریک از این آپشن ها وطرزکارآنها در مقالات بعدی به صورت مجزا توضیح داده خواهندشد.

 

دریک کارواش اتوماتیک تونلی-تونل واش اتوماتیک-تونل واش- به دلیل اینکه آپشن های دستگاه ثابت هستند طول عمر دستگاه افزایش یافته ودرنتیجه خرابی ودرپی آن استهلاک بسیار کم میشود.

درکارواش اتوماتیک تونلی-تونل واش اتوماتیک-کارکرد قسمت های مختلف-یونیت های دستگاه- براساس مولفه ی طول میباشد.به این صورت که براساس تشخیص سنسورها درزمان نقطه ی ورود خودرو به کارواش طبق پالس هایی معین وبرحسب فاصله ی طولی که خودرو درهر یونیت طی میکند به ترتیب تمامی یونیت ها وواحدهایشان برحسب مسافت طی شده، روشن وخاموش میشوند.

 

برطبق کارکرد توضیح داده شده از کارواش تونلی اتوماتیک-کارواش اتوماتیک تونلی-تونل واش اتوماتیک چنانچه هریک از آپشن ها به هردلیلی ازکاربیفتدکل سیستم کارواش هیچگونه آسیبی ندیده وبدون هیچ اختلالی وباصرف نظرکردن از آن آپشن به کارخودادامه میدهد.

همچنین به دلیل اینکه به دنبال خودروی درحال شستتشو خودروهای بعدی میتوانند واردتونل واش شده وشسته شوند.بدین ترتیب ایجادترافیک به حداقل خودرسیده وباحداکثر سرعت-تقریبا هر 20 الی 30 ثانیه-خودروها یکی پس از دیگری شسته میشوند.واین زمان شستشو درمجموع برای هرخودرو 1 الی 5 دقیقه به نسبت استفاده از تعداد آپشن ها میباشد.

یکی دیگرازمزایای تونل واش این است که برخلاف کارواش های اتوماتیک دروازه ای،به دلیل اینکه یونیت ها، قطعات سخت افزاری وکابلها ثابت،بدون حرکت وتکان های جانبی میباشنددرنهایت خرابی آنها به حداقل میرسد.

 

بایستی خاطرنشان شویم که

به دلیل تعداد بالای برسها ونازل ها وبلبرینگهاو…….

فرسودگی قطعات به حداقل رسیده واستهلاک کلی دستگاه بین تعداد قطعات تقسیم میشود.درصورتی که دردستگاه های دروازه ای استهلاک دستگاه وقطعات آن بسیاربالا میباشد.

دیگر مزیت تونل واش های اتوماتیک-کارواش های اتوماتیک تونلی-تونل واش ها-کارواش های تونلی اتوماتیک زیبایی،عظمت وابهت این دستگاه میباشد.

در کارواش های تونلی اتوماتیک-کارواش های اتوماتیک تونلی-تونل واش های اتوماتیک- راننده ها میتوانند روی صندلی خودروی خود نشسته ودرحالی که ماشین درحال شسته شدن است به تماشای کارکرد آپشن ها ی جالب این تونل واش ها بپردازند.

لازم به ذکر است یک کارواش تونلی اتوماتیک-کارواش اتوماتیک تونلی-تونل واش اتوماتیک-تازمانی که کانوایرش کارکندازشستشو نمی ایستد زیراکانوایر-نوار نقاله-قلب یک تونل واش اتوماتیک-کارواش تونلی اتوماتیک- میباشد.

 

وهمچنین

به دلیل اینکه سیستم کارکرد تونل واش براساس فاصله ها میباشد تعدادقطعات سخت افزاری نسبت به کارواش دروازه ای اتوماتیک بسیارکمتراست.به عنوان مثال تعدادسنسور موردنیاز در کارواش تونلی اتوماتیک-تونل واش-کارواش اتوماتیک تونلی یک سوم دستگاه کارواش دروازه ای اتوماتیک است.بااینکه ازنظرحجم ،کارواش تونلی اتوماتیک چندین برابر دستگاه کارواش دروازه ای اتوماتیک است.

 

 

میتوانید برای دیدن تمامی گالری عکس های مربوط به کارواش های اتوماتیک تونای-کارواش های تونلی اتوماتیک از لینک زیر استفاده نمایید ویامستقیما به بخش گالری-تونل واش مراجعه فرمایید

 

گالری-تونل واش اتوماتیک-کارواش تونلی اتوماتیک-کارواش اتوماتیک تونلی